Menu
Home Page
Swimming for Year 3 for next two weeks - Monday 27th July to Friday 8th July

Cymraeg

Please find attached links for the Welsh Language Continuum. 

 

There are two versions attached.

 

The URL link contains access to the Welsh language patterns from Nursery to Year 6, however there are no audio attachments.

 

The Powerpoint attachment contains either Foundation Phase or Key Stage 2 language patterns with audio links so that you can hear the pronunciation of each question/sentence pattern.

Welsh Songs

Adeiladu Tŷ Bach

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Lliwiau'r enfys (Sing a rainbow)

1 bys, 2 fys, 3 bys yn dawnsio

Dyddiau'r Wythnos (Any dream will do)

Sut mae'r tywydd heddiw (Addams family)

Pwy wyt ti?

Beth sy yn y bocs (Farmer wants a wife)

Clap Clap

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Caru Canu | Heno Heno (Welsh Children's Song)

Hwiangerdd draddodiadol i suo plant bach i gysgu. A traditional Welsh nursery rhyme.

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Cân Diolch Cyw | Cyw's Thank-You Song

Diolch, gair syml ond pwysig iawn! Wyt ti'n cofio ei ddweud pan byddi'n cael anrheg? Clicia http://s4c.cymru/cyw i weld llwyth o gemau, caneuon ac aps! Diolc...

Top